Jan Kadziszewski

O FIRMIE

O firmie

Firma PREFA-MET powstała w 2001 roku. jest producentem  płyt stropowych, płyt drogowych,  bloczków betonowych M-6 oraz płyt korytkowych.

W ofercie firma posiada beton towarowy, nadproża L-19, piasek, żwir, zbrojenia do betonu

Firma dysponuje własną bazą samochodów transportowych. 

                                                        

 

Na swoje wyroby posiada odpowiednie certyfikaty. W roku 2001 firma otrzymała Certyfikat Uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa nr 137 oraz w roku 2004 Certyfikat Zgodności nr 79 to kolejny powód do dumy: Krajowy Certyfikat Zgodności wyrobu wg systemu 1+ nr 12 a w 2009 roku Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1489-CPD-81/ZKP/09 wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET" Warszawa.