Oferta

Płyty stropowe płaskie (kanałowe)

Element konstrukcyjny stropu stanowi betonowa, płyta wielokanałowa szerokości modularnej 90,120,150 [cm] Długość modularna płyt wynosi od 200 do 700 [cm]

 

Zakres stosowania płyt kanałowych Płyty stropowe mogą być stosowane w budynkach o różnej konstrukcji i funkcji pod warunkiem obciążenia stropu w sposób statyczny. Zakres stosowania płyt obejmuje między innymi: budynki mieszkalne i biurowe, budynki użyteczności publicznej, centra handlowe, budynki magazynowe i przemysłowe Płyty należy stosować przede wszystkim w budynkach szkieletowych o konstrukcji stalowej lub żelbetowej, gdzie zachowany jest podstawowy schemat statyczny płyt jako belki swobodnie podpartej.

W płytach przewidziano możliwość wykonywania pionowych otworów i wycięć, umożliwiających poprowadzenie przewodów instalacyjnych. Płyty posiadają haki montażowe.

Uwaga: Obrzeże podłużne pozwala na eliminację "klawiszowania" poprzez wykonanie zbrojenia podporowego oraz monoloityczne zespolenie płyt betonem w złączu. Złącza płyt, po zabetonowaniu traktować można jako monolityczne, zdolne do wzajemnego przekazywania obciążeń pionowych

 

Bloczki betonowe M-6

Bloczek betonowy M6 wymiary 38x24x12

Produkowane metodą wibroprasowania w nowoczesnej technologii i stalowych powtarzalnych formach charakteryzują się bardzo gładką powierzchnią i idealnymi wymiarami. Wykorzystywane są jako bloczki fundamentowe i ścienne. Zastosowanie odpowiedniej mieszanki kruszyw sprawia, że są bardzo wytrzymałe, dzięki czemu można stosować je zarówno w częściach podziemnych i naziemnych budynków oraz do wznoszenia ścian nośnych i murków oporowych.

 

 

Gęstożebrowy (teriva)

Strop składa się z prefabrykowanych belek żelbetowych, pustaków i betonu monolitycznego klasy B-15 do B-20. Płyta górna nad pustakami ma grubość 4 cm, a całkowita wysokość konstrukcyjna stropu wynosi 23 cm Rozpiętość modularna stropu - od 2,4 do 7,2 [ m]

Belka stropowa składa się z kratownicy pionowej utworzonej z dwóch podłużnych prętów /górny i dolny/, uzwojonej spiralą z pręta o średnicy 5,5 - 6,0 mm i poziomej drabinki. Zbrojenie dolne składa się z dolnego pręta, kratownicy pionowej oraz dwóch prętów podłużnych poziomej drabinki. Za pośrednictwem poprzeczek drabinka łączona jest z kratownicą w jeden sztywny szkielet zbrojeniowy. Zbrojenie dolne jest zatopione w betonowym pasie (stopce) dolnym. Pustaki stropowe mogą być wykonane z: - betonu zwykłego, - betonu lekkiego, z zastosowaniem kruszyw naturalnych, sztucznych, mineralnych i organicznych